Megjelent a Fiumei úti sírkert és a Salgótarjáni utcai zsidó temető adattára

2018.07.27.

1938 és 1999 után harmadszor jelenik meg olyan összefoglaló munka, amely teljességre törekedve mutatja be a százhetven éves Fiumei úti sírkert – történelmi nevén: Kerepesi úti temető – nevezetes síremlékeit.

A Tóth Vilmos által jegyzett kötetbe a korábbi kiadványokhoz képest lényegesen több, összesen közel hatezer sírhely került be, a neves személyek nyugvóhelyei mellett az építészeti és szobrászati szempontból jelentős síremlékek is. A kötetben helyet kapott a Fiumei úti sírkerttel szoros egységet alkotó Salgótarjáni utcai zsidó temető adattára, valamint a jelentősebb áthelyezett vagy felszámolt sírok felsorolása.

Az új adattár kiadását elsősorban az indokolja, hogy az utóbbi években a Fiumei úti sírkert a korábbinál is kiemeltebb helyzetbe került: nemzeti emlékhellyé vált, síremlékeinek jelentős része kiérdemelte a magyar történelem és kultúra jelentős alakjainak országszerte fellelhető nyugvóhelyeit egyesítő jogi védelmet, vagyis a nemzeti sírkertbe sorolást, kezelését pedig 2016-ban a Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) vette át.

"Kiadványunk elsősorban azoknak a kutatóknak szól, akik számára nélkülözhetetlen ez az aprólékos és pontos feldolgozás. Ugyanakkor természetesen mindenki más is hasznát veheti, aki ellenőrzött adatokat és információkat szeretne megtudni e két kiemelkedő fontosságú temető halottairól és sírhelyeirő" - hangsúlyozta a kötet kapcsán Radnainé dr. Fogarasi Katalin, a NÖRI főigazgatója.

A kiadvány megvásárolható a Fiumei úti sírkert bejáratámál található Információs pontban.

A könyv részletei